Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Festiwalowy sukces studentów Wydziału Scenografii

Opublikowano 2 października 2015

Wrześniowy Festiwal Nowej Scenografii w Muzeum Śląskim w Katowicach przyniósł sukcesy studentom Wydziału Scenografii ASP w Warszawie, którzy  otrzymali większość z przyznanych tam nagród (cztery z siedmiu) i wyróżnień.

Byli to:
1. Ĺudmiła Bubánova – za najlepszy projekt dyplomowy magisterski w dziedzinie teatru
2. Marta Kodeniec  – za najlepszy projekt dyplomowy licencjacki w dziedzinie teatru
3. Dominika Kobylińska  – za najlepszy projekt dyplomowy magisterski w dziedzinie filmu
4. Julita Goździk

Wyróżnienie przyznano Adriannie Gołębiewskiej za najlepszy projekt dyplomowy zgłoszony przez wyższe uczelnie artystyczne. Pozostałe wyróżnienia otrzymali: Sławomir Szondelmajer i Agata Adamus.