Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Powstało Podlaskie Sympozjum Artystyczne

Opublikowano 10 października 2015

Współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku a Wydziałem Rzeźby warszawskiej ASP zaowocowały podpisaniem umowy w wyniku której powołano Podlaskie Sympozjum Artystyczne. Organizatorzy przedsięwzięcia zaprosili do udziału w plenerze artystów z ASP w Gdańsku w ramach poszerzenia naszej współpracy pomiędzy wydziałami rzeźby. Gdańsk był reprezentowany przez prof. Mariusza Białeckiego, który wraz z żoną, malarką Ewą Beatą Białecką wykonali kilka zaskakujących dzieł opartych na rzeźbie portretowej jak i malarstwie z elementami haftu. Ponad to do naszego rzeźbiarskiego zespołu zaprosiliśmy przedstawicieli Wydziału Grafiki, były to: dr hab. Anna Klonowska, Aneta Białowąs, Aleksandra Olszewska wszystkie z pracowni prof. Sławomira Marca. Graficzki główny nacisk położyły na portret jak i abstrakcyjną interpretację utworów muzycznych co wynikało z zaproponowanego przez organizatora hasła, muzyka, portret, interpretacja. Problemem tym zajęła się również grupa rzeźbiarzy dowodzona przez Stanisława Lutostańskiego, który bardzo chętnie dzieli się wiedzą zdobytą w Stanach Zjednoczonych w zakresie obróbki marmuru jak i granitu. Była to niepowtarzalna sytuacja aby wymienić doświadczenia lub zdobyć i ukształtować umiejętności w zakresie prac portretowych w kamieniu. Do tej grupy należeli: Maciej Aleksandrowicz, Rafał Rychter, Mateusz Wójcik, Bartosz Sandecki – wszyscy z Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP. Efekt tego pleneru będzie można oglądać na wystawie w Operze Białostockiej w Europejskim Centrum Kultury Opera w listopadzie 2015. Zdjęcia: Mariusz Białecki RM- Sympozjum rzeźba- podziękowanie