Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała 14 października 2015 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji”.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków europejskich w ramach działania
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013
.

Wartość całkowita projektu wynosi 2.365.913,80 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Spójności: 1.988.304,89 zł.

W ramach projektu opracowane zostaną audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 28 budynków.

Jest to pierwszy etap założenia inwestycyjnego, którego celem jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznych artystycznych uczelni wyższych w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z 12 uczelniami z terenu całego kraju
:

Wydarzenia

Więcej