Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Porozumienie z Hacettepe University podpisane

Opublikowano 26 października 2015

Prorektor ds. studenckich, prof. Wojciech Zubala podpisał w imieniu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie porozumienie z Hacettepe University w Turcji reprezentowanym przez rektora prof. dr. Murata Tuncera.

Porozumienie zakłada szeroką współpracę obydwu uczelni m.in. w zakresie wymiany pracowników dydaktycznych, studentów, wyników badań, organizacji wystaw, seminariów, imprez artystycznych i w innych dziedzinach działalności kulturalnej. Gościem honorowym uroczystości, która odbyła się 22 października 2015 r. w auli ASP był ambasador Republiki Turcji w Warszawie, prof. dr. Yusuf Ziya Ozcan. Tego samego dnia została otwarta w ASP wystawa Dawna-Nowa Anatolia prezentująca dorobek artystów z Hacettepe University.