Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Szukanie w gwiazdach

Opublikowano 19 listopada 2015

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. Adam Myjak

zaprasza na spotkanie poświęcone życiu i twórczości wybitnego Artysty oraz wieloletniego Profesora ASP
Ryszarda Wojciechowskiego
SZUKANIE W GWIAZDACH

26 listopada 2015r., godz. 18.00
Sala Senatu ASP w Warszawie
Krakowskie Przedmieście 5

zaproszenie projekt mail