Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wykład prof. Grzegorza Klamana

Opublikowano 26 listopada 2015

zaproszenie-Klaman-web

MIĘSO CIAŁO KLON

W przekrojowym wykładzie zaproponuje spojrzenie na ciało jako produkt biologiczny(mięso), ewolucyjny oraz kulturowy. Spojrzymy na nie również w aspekcie ekonomiczno-społecznym (ciało jako kryterium przynależności etnicznej, rasowej, płciowej, seksualnej). Ważny jest także współczesny problem ciała jako przedmiotu ascezy, troski, kultu itd. W sztuce współczesnej przywołam kilka ważnych radykalnych przykładów ciała jako instrumentu przemocy i jako ofiary (instrumentu poddania czy podporządkowania). Przywołam tez moje prace z preparatami anatomicznymi oraz przedstawieniami zmedykalizowanego otwartego ciała bedącego obszarem zawłaszczenia i kontroli.

Grzegorz Klaman