Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

“Prawie koniec świata” w Galerii Spokojna

Opublikowano 9 grudnia 2015

Prawie koniec świata”
Kinga Dalska, Lonia Kaniuk, Natalia Janus-Malewska, Małgorzata Michałowska, Uladzimir Pazniak, Artur Rozen, Jakub Żukowski

Wystawa studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych,
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie

prowadzący pracownię: prof. dr hab. Kamil Kuskowski, dr Zorka Wollny

W Pracowni Działań Audiowizualnych i Perfomatywnych główny nacisk kładziony jest na otwartość kształcenia. Studenci, w oparciu o integrację wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu sztuk audiowizualnych i działań performatywnych, mają uzyskać podstawowe umiejętności redefiniowania tradycyjnych mediów i zagadnień artystycznych w kontekście współczesności, oraz ich wykorzystywania do budowania własnego języka wypowiedzi artystycznej. Rolą pedagoga jest umiejętne wskazywanie studentom problemów powstających w procesie twórczym i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania, jednak bez dawania gotowych recept na ich rozwiązanie.

Na wystawie w Galerii Spokojna zaprezentowane zostaną obiekty oraz prace filmowe. 
Prace te łączy wysoki poziom skupienia, przestrzenność i wrażliwe użycie dźwięku.

Wystawa na specjalne zaproszenie Galerii Spokojna.

Otwarcie wystawy w dniu 16 grudnia poprzedzi gościnny wykład profesora Kamila Kuskowskiego na specjalne zaproszenie Pracowni Działań Przestrzennych, w godzinach 16.30 – 17.30, sala 13. “Malarstwo przekroczone czyli redefiniowanie tradycji”. Asystentka dr Zorka Wollny.