Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie zachęca wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest promocja polskiej kultury za granicą, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski, a także trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

‌W ramach programu Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań w obrębie

trzech różnych działań:

  1. Kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia  i Ukraina) – 2 500 000 zł
  2. Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja) – 3 000 000 zł
  3. Pozostałe kraje świata, w tym o statusie priorytetowym – Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chiny i Republika Korei – 4 000 000 zł

DWUETAPOWY TRYB NABORU!

Program Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2017 – Promesa uwzględnia dwuetapową procedurę naboru. W pierwszym etapie, czyli do 31 stycznia 2016 r., wnioskodawcy przedstawiają tylko wstępny projekt zadania, który podlega ocenie ekspertów. Pozytywnie ocenione projekty przechodzą do drugiego etapu, w którym do 16 maja 2016 r.oczekujemy na uzupełnione koncepcje.

 

DWULETNI TRYB REALIZACJI i DOFINANSOWANIA ZADAŃ!

2016 r. – środki na przygotowanie zadania

2017 r. – właściwa realizacja zadania

 

KWOTA MINIMALNA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł

KWOTA MAKSYMALNA DOFINANSOWANIA: 500 000 zł

 

Wnioski można składać do 31-ego stycznia 2016 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.