Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Szósta rocznica działalności Galerii Salon Akademii

Opublikowano 18 stycznia 2016

Galeria Salon Akademii obchodzi szóstą rocznicę działalności. Gościła już ponad 100 wydarzeń kulturalnych – wystaw, wykładów, warsztatów itp. Były to nie tylko wystawy, ale również promocje książek, oprowadzania kuratorskie, warsztaty i wykłady. Podejmowała współpracę z artystami związanym z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, prezentowała dokonania młodego pokolenia, ale także odwoływała się do naszej historii i twórczości osób, które przez wiele lat współtworzyły akademickie środowisko. Priorytetem realizowanych działań było zawsze zachowywanie otwartości względem różnorodnych dyscyplin, ale także podejmowanie współpracy z twórcami spoza kręgu Akademii. Dlatego nawiązano kontakty z wieloma artystami, kuratorami i historykami sztuki, dzięki którym powstały cenne projekty. 

“W nowy rok wchodzimy z nadzieją i głębokim przeświadczeniem, że poprzednie lata wzbogaciły nas o doświadczenie, a nasza pasja i zaangażowanie w sztukę przyczynią się do realizacji jeszcze lepszego  programu.” – mówił prof. Paweł Nowak, prorektor ds. artystycznych i naukowych podczas rocznicowego spotkania, które odbyło się w galerii Salon Akademii 15 stycznia 2016 r.

Atrakcją spotkanie była pierwsza publiczna prezentacja książki “Władysław Skoczylas”.

fot. Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz