Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs dla kuratorów Galerii Bielskiej BWA

Opublikowano 1 lutego 2016

 

Galeria Bielska BWA ogłasza konkurs dla kuratorów na scenariusz wystawy malarstwa współczesnego realizowanej w cyklu Wystaw Kuratorskich Bielskiej Jesieni.

Wystawy kuratorskie prezentowane są w Galerii Bielskiej BWA od 2000 roku na przemian z wystawą finałową konkursu dla malarzy, tj. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, którego historia jest o wiele starsza (konkurs istnieje od 1962 roku; od 1995 roku odbywa się w cyklu dwuletnim). Pomysł organizowania wystaw kuratorskich narodził się podczas paneli dyskusyjnych towarzyszących konkursom malarstwa Bielska Jesień. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku; autorką koncepcji i realizacji wystawy pt. „Pomiędzy estetyką a metafizyką” była wybrana w drodze konkursu Bożena Czubak, która zaprezentowała sztukę Tomasza Ciecierskiego, Jarosława Flicińskiego, Roberta Maciejuka, Jarosława Modzelewskiego i Leona Tarasewicza. W 2001 roku do realizacji wystawy „Zawody malarskie” został zaproszony – już bez konkursu – Adam Szymczyk. W wystawie tej uczestniczyli: Paweł Althamer, Cezary Bodzianowski, Agnieszka Brzeżańska, Piotr Janas, Goshka Macuga, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Maciej Sawicki, Monika Sosnowska i Piotr Uklański.

Kolejne edycje wystaw kuratorskich odbywały się poprzez konkurs lub bez niego: w 2004 roku duet ex-girls: Magdalena Ujma i Joanna Zielińska zrealizował wystawę pt. „Piękno, czyli efekty malarskie”; w 2006 roku Jarosław Lubiak i Kamil Kuskowski zaprezentowali „Obrazy jak malowane”; w 2008 roku Agnieszka Żechowska „Iluzję jako źródło cierpień”; w 2010 roku – z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia Galerii Bielskiej BWA – Agata Smalcerz przedstawiła wystawę pt. „50 obrazów” (wystawa bez konkursu); w 2012 roku najciekawszym scenariuszem zgłoszonym do konkursu okazał się projekt Michał Suchory pt. „Samozapłon”. Ostatnią, ósmą z kolei wystawą kuratorską pt. „Nie-widoki. O pejzażu współcześnie” zrealizowała w 2014 roku na zaproszenie galerii Jolanta Ciesielska.

Prezentacja 9. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni planowana jest w Galerii Bielskiej BWA w dniach 7 października – 13 listopada 2016 roku.

Szczegóły związane z terminem nadsyłania scenariuszy na konkurs oraz budżet wystawy galeria poda kuratorom zainteresowanym udziałem w konkursie już wkrótce, tuż po rozpatrzeniu wniosku złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu.

Informacje o poprzednich edycjach wystaw na stronie www.galeriabielska.pl

w zakładce konkursy: http://www.galeriabielska.pl/?d=details&sek=Konkursy&idArt=2249