Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883-1934)

Opublikowano 1 lutego 2016

Władysław Skoczylas zapisał się w historii sztuki jako  odnowiciel drzeworytu polskie go, pedagog, człowiek-instytucja życia artystycznego Dwudziestolecia, ale przede wszystkim wszechstronny i popularny artysta, o którym pisał krytyk:

Skoczylas był w swojej twórczości  skończenie niezależny i skończenie cały. Indywidualności jego nie brakowało ani jednej nuty. Wszystko składało się w nim na samodzielną, odrębną jednostkę twórczą. Stworzył swoją technikę w akwaforcie i swój typ drzeworytu, a nawet, nie będąc istotnie malarzem — swój typ akwareli.

(Mieczysław Sterling, 1934)

 

Książka zawiera opisy i reprodukcje wszystkich prac Władysława Skoczylasa, do których udało się dotrzeć. Poprzedza je esej wieloletniej badaczki jego twórczości oraz szczegółowe kalendarium jego życia i dokonań, wreszcie bibliografia, zawierająca też wykaz jego pism. Materiały tu zebrane mogą być podstawą do opracowania kolejnych tomów — monografii i antologii tekstów Władysława Skoczylasa.