Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs na plakat – R@Port

Opublikowano 9 lutego 2016

 Ogłoszony został konkurs na plakat firmujący Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@port. Graficy, projektanci, artyści plastycy oraz osoby i firmy zajmujące się projektowaniem reklamowym – to do nich, już po raz drugi, skierowany jest konkurs, choć oczywiście prace może nadesłać każdy zainteresowany. Maksymalnie zaprezentować można trzy pomysły.

Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, logotyp Teatru Miejskiego w Gdyni i logotyp Miasta Gdynia oraz następujące teksty (ostateczna treść plakatu może ulec zmianie): 11. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port 21 – 28 maja 2016.

Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: konkurs@teatrgombrowicza.art.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – R@Port.

Propozycje przyjmowane są do 15 marca 2016. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB.
Autor nagrodzonego projektu otrzyma 2.500 zł.
Regulamin konkursu