Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

ŻEŹBA do 5 marca

Opublikowano 18 lutego 2016

Wystawa przedłużona do 5 marca 2016 r.

ZEZBA plakat KARTKA 2

Trzy lata temu na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie wyodrębniona została nowa jednostka organizacyjna – Katedra Działań Przestrzennych. Jej szeroka oferta programowa obejmuje zarówno elementarny zakres wiedzy o przestrzeni i obiekcie rzeźbiarskim, jak i aktywności wykraczające poza tradycyjny warsztat rzeźbiarski. Wystawa, którą proponujemy, jest prezentacją postaw artystycznych i doświadczeń warsztatowych dydaktyków tej Katedry.
Załóżmy, że edukacja akademicka to instytucjonalnie kodyfikowany proces poznawania dwóch obszarów: propedeutyki uniwersalnego języka form i żywiołu niepokornego subiektywizmu. Czasem ów elementarny język należy poddać twórczej weryfikacji, czasem odkrywczy indywidualizm należy wyartykułować czytelnym kodem językowym. Finałem tego permanentnego, złożonego i subtelnego procesu jest ocena w indeksie, co stawia nas, dydaktyków, w paradoksalnej sytuacji. Tym razem próbujemy ją przezwyciężyć zapraszając naszych studentów do udziału we wspólnej prezentacji.
Wystawa próbuje opisać nasze artystyczne doświadczenia, oznaczyć obszar w którym są one jeszcze kreacją rzeźbiarską, znaleźć jej zakres w działaniach nazywanych multimedialnymi. Jest refleksją o tym jakie elementy składają się na ofertę programową Wydziału Rzeźby, do jakich tradycji odnosi się Katedra Działań Przestrzennych, które z tych odniesień kontynuuje, które poddaje rewizji. Wśród wielu osobowości, które ukształtowały oblicze Wydziału, w sposób szczególny odnosimy się do dorobku artystycznego i dydaktycznego profesorów: Oskara Hansena, Jerzego Jarnuszkiewicza i Grzegorza Kowalskiego. Wielu z nas była ich studentami (K.M.Bednarski, A. Kokosza, P. Mysera, A. Sołyga, R. Woźniak), a następnie współpracownikami. Wielu, ale nie wszyscy. Tą różnorodność antenatów i kształt naszych dzisiejszych postaw artystycznych uważamy za istotny aspekt proponowanej wystawy.

AUTORZY:
Maciej Aleksandrowicz Krzysztof M. Bednarski Andrzej Kokosza Paweł Mysera Andrzej Sołyga Roman Woźniak Agnieszka Wach Ryszard Zimek
oraz studenci: Mariusz Andrzejczyk Stanisław Bałdyga Kornelia Dzikowska Arman Galstyan Faustyna Makaruk Teresa Ratułowska