Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Młodzi artyści z ASP w Wiedniu

Opublikowano 3 marca 2016

Międzynarodowa kuratorka Dobrila Denegri poszukiwała wspólnych lub całkowicie odmiennych wątków w twórczości absolwentów warszawskiej ASP i Uniwersytetu Sztuki Stosowanej w Wiedniu.

Do współpracy zaprosiła dziesięcioro młodych artystów, którzy w zaskakujący i różnorodny sposób analizują podobne motywy. Tak powstała wystawa, która po raz pierwszy pokazywana była w listopadzie ub.r. w niewykończonej przestrzeni na 20. piętrze Spektrum Tower w Warszawie. Teraz prace Karoliny Bielawskiej, Zuzy Golińskiej, Magdaleny Golby, Michaela Grassa, Sylvii Hirschvogel, Elisabeth Langeder, Magdaleny Łazarczyk, Bastiana Schwinda, Lukasa Thalera i Ady Zielińskiej zobaczyć można w historycznym Heiligenkreuzer Hof w Wiedniu.

Organizator:
Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Kuratorka: Dobrila Denegri

Wystawa trwa od 3.03.2016 do 15.03.2016

Wydarzenie na facebooku

Eine Kooperation zwischen dem Österreichischen Kulturforum Warschau, der Akademie der Bildenden Künste Warschau und der Universität für angewandte Kunst Wien

Kuratorin: #DobrilaDenegri

Ausstellung dauert vom 3.03.2016 bis 15.03.2016

Die internationale Kuratorin Dobrila Denegri suchte in der Wiener Universität für Angewandte Kunst und der Kunstakademie Warschau nach Themen, die den beiden Häusern gemein – oder gegenseitig völlig fremd – wären. Gefunden und eingeladen hat sie 10 junge KünstlerInnen, die sich in überraschender und sehr unterschiedlicher Weise mit ähnlichen Themen auseinandersetzen. Daraus entstand eine Ausstellung, die 2015 in Warschau, im leerstehenden 20sten Stock eines Hochhauses gezeigt wurde. Nun sind die Werke von Karolina Bielawska, Zuza Golińska, Magdalena Golba, Michaela Grass, Sylvia Hirschvogel, Elisabeth Langeder, Magdalena Łazarczyk, Bastian Schwind, Lukas Thaler und Ada Zielińska auch in Wien, diesmal im historischen Ambiente des Heiligenkreuzer Hofes, zu sehen.

https://estherartnewsletter.wordpress.com/2016/02/25/12532/