Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Nagrody dla absolwentów oraz pracowników WKiRDS

Opublikowano 8 marca 2016

Przyznano nagrody oraz wyróżnienia w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za 2015 r. W konkursie brały udział najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Ze zgłoszonych 36 prac Komisja nagrodziła 13 oraz przyznała 6 wyróżnień pieniężnych a także 1 specjalną nagrodę honorową. Wśród zwycięzców konkursu nie zabrakło naszych absolwentów oraz pracowników:

NAGRODY OTRZYMALI:

1.  Joanna Krakowian  za pracę magisterską: 

Praktyczna: Między konserwacją, a kreacją na przykładzie projektu: „Multipart w procesie”, zagadnienia rozpoznania, wydobycia archeologicznego, ochrony i konserwacji „Multipartu” Tadeusza Kantora na przykładzie obiektu będącego własnością grupy „Zuzanna i Spółka” 
promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter

Teoretyczna: Zjawisko akcji „Multipart” Tadeusza Kantora wobec polskiej awangardy i neoawangardy lat siedemdziesiątych 
promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter

2. Wiktoria Kwiatkowska za pracę magisterską:

Praktyczna: ”Konserwacja i restauracja zwieńczenia pieca kaflowego z Pałacu w Nieborowie jako podstawa do odtworzenia historycznego zwieńczenia z Manufaktury Artystycznych Majolik księcia Michała Piotra Radziwiłła” 
promotor: dr hab. Jacek Martusewicz

Teoretyczna: „Motywy zdobnicze wybranych pieców kaflowych z Pałacu w Nieborowie na tle trendów europejskiego rzemiosła artystycznego XVIII i XIX wieku” 
promotor: dr Marcin Zgliński

3.  Aleksandra Rzeszutek  za pracę magisterską:

Praktyczna: „Konserwacja Portretu Michała Tyszkiewicza hetmana polnego, Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 poł. XVIII w. (?) z kolekcji Łohojska. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie” 
promotor: prof. dr hab. Joanna Szpor

Teoretyczna: „Problematyka deformacji portretów z kolekcji rodziny Tyszkiewiczów z Łohojska z końca XVIII w. (?)” 
promotor: dr hab. Anna Dorota Potocka 

4. dr Monika Stachurska za pracę doktorską:

„Między harmonią, a materią” – problematyka konserwacji późnogotyckiej, haftowanej preteksty ornatu ze Skarbca jasnogórskiego. 
promotor: prof. Helena Hryszko

5.  Marta Turos za pracę magisterską:

Praktyczna: „Konserwacja i restauracja obrazów w blachach żelaznych Chrystus w Ogrójcu i Chrystus Ukrzyżowany oprawionych w mosiężne, srebrzone ramy z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. II ćw. XVIII” 
promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska 

Teoretyczna: Procesje i sprzęty procesyjne w religijności potrydenckiej. 
promotor: dr Marcin  Zgliński 

WYRÓŻNIENIA:

1.  Diana Długosz-Jasińska za pracę magisterską:

Praktyczna:” Konserwacja i restauracja drzeworytu chińskiego „Dwie kobiety i dwoje dzieci” o numerze wil. 1902, z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”.
promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska

Teoretyczna: „Rozwarstwienie obiektów na podłożach papierowych – wpływ substancji licujących na właściwości optyczne zabezpieczenia podłoża” 
promotor: dr Władysław Sobucki

Aneks: “Konserwacja i restauracja pastelu na pergaminie “Portret nieznanego młodzieńca” z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie”
promotor: st. wykł. Grażyna Macander Majkowska

2.  Karolina Lizak za pracę magisterską:

Praktyczna: „Konserwacja i restauracja obiektu sztuki nowoczesnej autorstwa Jadwigi Maziarskiej, bez tytułu, 1962, z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie” 
promotor: dr hab. Joanna Czernichowska 

Teoretyczna: Zastosowanie wosku w rzemiośle artystycznym i sztuce. 
promotor: dr hab. Joanna Czernichowska 

3.  Karolina Nowicka za pracę magisterską:

Praktyczna:” Konserwacja i restauracja obrazów Tadeusza Makowskiego pt. Chłopiec w marynarskiej czapce, Pejzaż zimowy oraz Pejzaż z księżycem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” 
promotor: dr hab. Joanna Czernichowska 

Teoretyczna: „Sklejka jako podobrazia malarskie. Przegląd problematyki do połowy XX w. Historia, technologia produkcji podłoży i problematyka konserwatorska” 
promotor: dr hab. Joanna Czernichowska 

Więcej na temat konkursu na stronie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

http://wkirds.asp.waw.pl/2016/03/05/nasi-absolwenci-oraz-pracownicy-z-nagrodami-skz/