Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Debata wyborcza kandydatów na Rektora

Opublikowano 17 marca 2016

22 marca wybory Rektora warszawskiej ASP. Kandydaci: prof. Adam Myjak (obecnie rektor ASP w Warszawie) oraz prof. Paweł Nowak (obecnie prorektor ds. artystycznych i naukowych) spotkali się z wyborcami 16 marca na debacie w Sali Senatu przy Krakowskim Przedmieściu 5.
Programy wyborcze kandydatów dostępne są na stronie internetowej ASP w Warszawie: http://ukw.asp.waw.pl/programy-wyborcze-2/