Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Performance Show w Galerii DAP

Opublikowano 30 marca 2016

Forum Nowej Autonomii Sztuki
zaprasza na PERFORMANCE SHOW.
Udział biorą: Marta Bosowska, Przemysław Kwiek, Marek Konieczny, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Tomasz Sikorski, Jan Rylke, Jan S. Wojciechowski. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 31 marca o godzinie 16 w Galerii DAP przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie.
http://forumnowejautonomiisztuki.blog.pl/