Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Spotkanie autorskie i wystawa prof. Marcina Surzyckiego

Opublikowano 1 kwietnia 2016

Marcin Surzycki “Trzeci wymiar grafiki”

Zapraszamy na spotkanie autorskie i otwarcie wystawy prof. Marcina Surzyckiego z ASP w Krakowie, w środę 6 kwietnia 2016 roku. 

Spotkanie z autorem i wykład o godz. 14.00, otwarcie wystawy o godz. 15.00.

Pracownia Grafiki Artystycznej prof. Andrzeja Węcławskiego /Pracownia nr 6/, Wydział Grafiki ASP w Warszawie. 

 

Prof. Marcin Surzycki urodził się w 1963 w Poznaniu.

W latach 1985-1989 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Pracę dyplomową zrealizował w 1989 w Pracowni Wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha, w której następnie pełnił funkcję asystenta .Od 2006 prowadzi Pracownię Serigrafii na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się grafiką warsztatową i rysunkiem.

Brał udział w ponad 250 wystawach i pokazach sztuki w Europie, Japonii, USA, Korei,

Chinach. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia na ważnych wystawach graficznych m.in:

Sakaide Art Grand Prix 2010, International Art Exhibition, Sakaide Japonia 2010,

Grand Prix – 5 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w 2003 roku,

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie 2003 roku,

9th Space International of miniature Print Exhibition, Seoul, Korea 1996,

6 Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 1996, nagroda publiczności,

11th German International Exhibition of Graphic Art, Frechen Niemcy, 1996,

Grand Prix – Najlepsza Grafika Miesiąca ZPAP Kraków, 1994

International Print Exhibition „Intergrafia,” Katowice 1991,

Grand Prix – 3 Ogólnopolskie Biennale Grafiki “Wobec wartości” Katowice 1990,

9th International Exhibition of Graphic Art, Frechen, Niemcy 1990.

 

Prace Marcina Surzyckiego znajdują się w zbiorach: Museum Albertina w Wiedniu, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Space Group of Korea Collection w Sulu oraz w prywatnych kolekcjach sztuki w kraju i zagranicą.