Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Władysław Skoczylas (1883-1934) – premiera książki

Opublikowano 5 kwietnia 2016

Galeria Salon Akademii zaprasza na premierę książki

Władysław Skoczylas (1883-1934)

Spotkanie autorskie z Marylą Sitkowską poprowadzi prof. Dorota Folga-Januszewska

6 kwietnia 2016, g.18

Galeria Salon Akademii
Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od ul. Traugutta)
Wstęp wolny

Książka “Władysław Skoczylas (1883-1934” jest opracowaniem monograficznym artysty, który był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej sztuki i życia artystycznego II Rzeczypospolitej. Zawiera esej wstępny, wskazujący na kluczowe problemy sztuki Skoczylasa oraz szczegółowe kalendarium jego życia i twórczości (oba te teksty są tłumaczone na język angielski). Przede wszystkim jednak jest to pierwszy katalog oeuvre Skoczylasa, jaki ukazał się od publikacji Tadeusza Cieślewskiego syna z 1934 roku. Obejmuje wszystkie dzieła artysty, zarówno zachowane w zbiorach publicznych i prywatnych, jak i znane wyłącznie z fotografii lub reprodukcji. Zostały one zebrane w dziesięciu katalogach: I. Grafika w technikach metalowych, II. Linoryt, litografie, III. Drzeworyty, IV. Grafika użytkowa, V. Oleje, tempery, pastele, VI. Akwarele, VII. Rysunki, VIII. Tkaniny, IX. Polichromie, X. Varia. Wszystkim pozycjom katalogowym towarzyszą ilustracje. Książkę uzupełnia bibliografia tekstów o artyście i tekstów jego autorstwa oraz wykaz wystaw, w których brał udział.
*

Maryla Sitkowska – ur. 1951, historyk i krytyk sztuki współczesnej. W latach 1975–1990 pracowała w Gabinecie Grafiki i Rysunków Współczesnych Muzeum Narodowego w Warszawie pod kierunkiem dr Ireny Jakimowicz. Samodzielnie zorganizowała i opracowała m.in. wystawy i katalogi grafików ze szkoły Skoczylasa: „Wiktoria Goryńska” (1977), „Wiktor Podoski” (1979). Inne publikacje z tego okresu to m.in. „Oblicza socrealizmu” (1987, wspólnie z Anną Zacharską) i „Co słychać” (1989). W latach 1990–2013 kierowała Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Była kuratorem zarówno wystaw „Piwna 20/26 Emilii i Andrzeja Dłużniewskich” (1994), „Miłosz Benedyktowicz” (1995), „Powinność i bunt. ASP w Warszawie 1944–2004” (2004, wspólnie z Grzegorzem Kowalskim) i „Sztuka wszędzie. ASP w Warszawie 1904–1944” (2012) – obie eksponowane były w salach Zachęty. Ponadto autorka wielu artykułów, wstępów do katalogów, kalendariów, haseł biograficznych etc. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Laureatka Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy (1994), Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (2005, wspólnie z Grzegorzem Kowalskim), w 2012 otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013 przeszła na emeryturę, pozostając czynna zawodowo jako autorka, recenzentka i redaktorka publikacji.