Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

WIZUALNE NIEWIDZIALNE

Opublikowano 6 maja 2016

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Fundacja CBOS zapraszają Państwa do udziału w pionierskim badaniu naukowym poświęconym sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce.

Badanie absolwentów uczelni artystycznych jest częścią projektu WIZUALNE NIEWIDZIALNE finansowanego ze środków Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualnie szukamy osób, które w latach:

1975, 1976, 1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001, 2006, 2007, 2010 oraz 2011

ukończyły:

Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Akademię Sztuki w Szczecinie
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Jeżeli ukończyli Państwo studia w powyższych latach na którejś z wymienionych uczelni bardzo prosimy o kontakt przy użyciu naszego specjalnego internetowego formularza rejestracyjnego:

http://www.cbos.pl/artysci/

Formularz służy jedynie do nawiązania kontaktu i nie jest właściwą ankietą badawczą. Dane udostępniane przy pomocy formularza są gromadzone przez Fundacja CBOS (http://www.cbos.pl/PL/home/home.php) – certyfikowany instytut badawczy, który odpowiada za realizację badań sondażowych w ramach projektu WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Fundacja CBOS po otrzymaniu Państwa zgłoszenia niezwłocznie skontaktuje się z Państwem i, w zależności od Państwa preferencji, zaproponuje wypełnienie ankiety internetowej lub udział w wywiadzie prowadzonym przez wyspecjalizowanego ankietera.

Dane zbierane przez Fundację CBOS nie będą udostępniane podmiotom trzecim (innym firmom itp.) ani wykorzystywane do celów marketingowych. Wszelkie informacje zgromadzone przez Fundację CBOS zostaną objęte ochroną. Dane osobowe pozyskane w trakcie badania zostaną po jego zakończeniu niezwłocznie skasowane.

Wyniki badania zostaną włączone do raportu przygotowywanego pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Krajewskiego oraz prof. dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej. Dane w tym raporcie prezentowane będą w formie zagregowanej, co uniemożliwi odtworzenie personaliów uczestników badania.

Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się opisać sytuację osób z wykształceniem artystycznym i ukazać prawdziwy wymiar tworzenia sztuki w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

http://www.cbos.pl/artysci/

Zespół WIZUALNE NIEWIDZIALNE