Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Debata – Orzeł i reszka. Polskie symbole narodowe i religijne a polityka płci

Opublikowano 17 maja 2016

logo

Debata ma na celu poszerzenie wiedzy na temat polskich symboli narodowych, zasad ich stosowania oraz wieloaspektowych związków z symboliką religijną. Przedmiot dyskusji stanowić będą – obok symboli narodowych w ścisłym znaczeniu – także inne znaki, które poprzez codzienny udział w życiu Polaków stają się „narodowymi  ikonami”, na przykład Matka Boska, Krzyż, Jan Paweł II czy Lech Wałęsa. Jak te znaki wpływają na budowanie tożsamości Polaków i jakie wiążą się z tym konsekwencje społeczne? W promowanych symbolach polskości dominują różnorodne postacie męskie. Jak wobec tego kształtuje się model Polki? Jakie wzorce kobiecości mogłyby stanąć obok żołnierzy wyklętych, ks. Popiełuszki i Lecha Wałęsy?

Eksponowany w tym samym czasie dyplom malarskiego Magdaleny Lary bezpośrednio dotyczący omawianej tematyki poszerzy dyskusję o wątek używania symboli narodowych w sztukach wizualnych i ich cenzury.

Debata składać się będzie z dwóch części. Pierwsza dotyczyć będzie przede wszystkim zagadnień symboli państwowych oraz sposobów ich wykorzystywania oraz symboli polskości i ikon, które z Polska się kojarzą. Druga część skupi się na wpływie symboli religijnych na politykę w Polsce, ze szczególną uwagą na politykę wobec kobiet.

Głos zabiorą Andrzej Ludwik Włoszczyński,  dr Agnieszka Mrozik, prof. Grzegorz Klaman, Aleksandra Polisiewicz, dr hab. Marcin Napiórkowski, Kazimiera Szczuka, dr Piotr Bernatowicz, dr Maria Rogaczewska.

Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca 2016 o godzinie 16:00 w Muzeum Etnograficzne w Warszawie (ul. Kredytowa 1)

Strona wydarzenia: www.orzelireszka.pl

Facebook: www.facebook.com/orzelireszka