Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

“Marek Wyrzykowski. Outsider”

Opublikowano 19 maja 2016

 

Marek Wyrzykowski. Outsider Artura Winiarskiego to pierwsze opracowanie poświęcone twórczości żyjącego w latach 1951–2014 artysty malarza, profesora sztuk plastycznych, absolwenta i pedagoga ASP w Warszawie. Autor analizuje dostępne dzieła Wyrzykowskiego, przedstawia realia lat 70. ubiegłego wieku, w których malarz miał bardzo udany debiut i odnosił sukcesy nie tylko w Polsce, ale i Belgii, a także zastanawia się nad przyczynami jego późniejszego niebytu w życiu artystycznym i w historii sztuki współczesnej, analizuje życiową postawę twórcy, którego „malarstwo nie daje się przyporządkować do końca żadnemu z nurtów – realne zdawałoby się formy lewitują w niedookreślonej przestrzeni rozbudowywanych często w głąb plam i nieregularnych arabesek. Malarz prostoty i komplikacji, euforii i zniechęcenia, pleśni pokrywającej piękno, absurdalnych derywacji losu ludzkiego. Malował pojęcia, a nie rzeczy”. Wyrzykowskiego wspominają także przyjaciele i współpracownicy: Stanisław Andrzejewski, Rafał Kowalski, Zbigniew Taranienko i Krzysztof Wachowiak. Autorem projektu graficznego jest Błażej Ostoja Lniski.