Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

WE FEEL THEN WE FALL

Opublikowano 10 czerwca 2016

 

Projekt FIRST WE FEEL THAN WE FALL, autorstwa dr Jakuba Wróblewskiego (Wydział Grafiki) i dr Katarzyny Bazarnik (Uniwersytet Jagielloński), jest przełożeniem na język audiowizualny ostatniej powieści Jamesa Joyce’a – Finnegans Wake. Ma na celu oddanie złożoności narracji, języka i znaczeń zawartych w tym dziele. U podstaw przedsięwzięcia leży anali- za i transpozycja tekstu na formę lmową, dzięki czemu powstał multimedialny i interdyscyplinarny utwór, wykraczający poza przyjęte formy gatunkowe.
W efekcie pracy nad obrazem i dźwiękiem powstała dynamiczna struktura wizualna, konieczna dla od- dania złożoności znaczeń symbolicznych, matematycznych i lingwistycznych zawartych w powieści Joyce’a. Zależności zachodzące pomiędzy tymi znaczeniami, a także wielowątkowa interpretacja pojęciowa słów mają zdecydowany wpływ na formę powstałej pracy a zwłaszcza na montaż i konstrukcję dźwięku.

Premiera First We Feel en We Fall będzie miała miejsce na 
ANNIVERSARY JOYCE XXV International James Joyce Symposium, Londyn, 16 czerwca 2016.

Wsparcie:
NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY / NARODOWE CENTRUM KULTURY MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO / AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE / ASP WARSZAWA, WYDZIAŁ GRAFIKI / ZURICH JAMES JOYCE FOUNDATION
patronat honorowy:
AMBASADA IRLANDII W POLSCE

Premiera First We Feel en We Fall będzie miała miejsce na 
ANNIVERSARY JOYCE XXV International James Joyce Symposium, Londyn, 16 czerwca 2016

ῊΞ℟ɇ ⒞❨ ❩ⱮᵊƧ ⅀℣∃®¥฿◌ᴆ¥

http://www.firstwefeelthenwefall.com
https://www.facebook.com/firstwefeelthenwefall
https://vimeo.com/152089480