Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Studio dla studentów. Sztuka wideo dzisiaj

Opublikowano 20 czerwca 2016

Galeria Studio, Warszawa Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza Pl. Defilad 1, PKiN, Warszawa

Otwarcie wystawy: 22 czerwca, 19:00

23 czerwca – 15 lipca 2016

Czynne od wtorku do niedzieli od 11:00 do 19:00

Jonasz Chlebowski / Julia Golachowska / Barbara Gryka / Kamil Kotarba / Olga

Kowalska / Justyna Łoś / Magdalena Morawik / Laura Ociepa / Maria Rutkowska /

Anna Shimomura / Jana Shostak / Mikołaj Sobczak / Grzegorz Stefański / Piotr

Urbaniec / Marta Wódz / Jakub Wysocki

Wystawa studentów Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest wynikiem konkursu, który zorganizowała Galeria Studio wspólnie z Wydziałem Sztuki Mediów. Wyboru prac na wystawę dokonało jury w składzie: prof. Grzegorz Kowalski, prof. Mirosław Bałka, prof. Prot Jarnuszkiewicz z Wydziału Sztuki Mediów ASP oraz Dorota Jarecka i Barbara Piwowarska z Galerii Studio. Kryteria, którymi się kierowaliśmy to złożoność intelektualnego przekazu, walory wizualne oraz jakość technicznego wykonania pracy.

Więcej informacji