Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

PROJEKT „Warmio, quo vadis?”. Plener i warsztat.

Opublikowano 15 lipca 2016

Plener i warsztat odbędą się w Godkach (gm. Jonkowo, m.in. niedaleko Węgajt) w terminach: 23-29 sierpnia 2016 r. (plener) i 25 września 2016 r. (warsztat).

Regulamin pleneru i karta zgłoszeniowa

——————————————————————————————————————–

W latach 2016-2017 Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, wraz z partnerami, zrealizuje szereg działań na rzecz Warmii. Będą one możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 3 – Kultura ludowa i tradycyjna Minister przyznał na realizację projektu pt. „Warmio, quo vadis?” 95 tys. zł. Wsparcia finansowego udzieliło także Województwo Warmińsko-Mazurskie. Całkowity budżet przedsięwzięcia wyniesie ok. 129 tys. zł.

Za sprawą projektu „S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych”, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie, w 2014 r. możliwe było przeprowadzenie działań dokumentacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego Żuław, w szczególności zabytkowych domów z podcieniami. Teraz, współpracując z instytucjami, specjalistami i pasjonatami z różnych miejsc regionu, będziemy chcieli zwrócić uwagę na kulturowe dziedzictwo Warmii. Projekt zakłada m.in. przeprowadzenie etnologicznych badań terenowych na temat aktualnego stanu zachowania wybranych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie jednego z powiatów, które leżą przy historycznej granicy Warmii z Mazurami. Wyniki badań zostaną opracowane i udostępnione publicznie.

Wybrane zabytki wsi warmińskiej, należące do najciekawszych, najważniejszych, najbardziej zagrożonych, zostaną udokumentowane poprzez skaning 3D. W planach jest digitalizacja jednego z kościołów pielgrzymkowych, folwarku (złożonego z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych) lub dwóch wiejskich domów mieszkalnych oraz dziesięciu kapliczek. Materiały ze skaningu zostaną opracowane, także pod kątem naukowym, a następnie przekazane instytucjom, które zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, muzeom, właścicielom oraz opiekunom obiektów. W uproszczonej formie – wizualizacji 3D zostaną udostępnione poprzez stronę Regionalnej Pracowni Digitalizacji cyfrowewm.pl.

Podobnie, jak w przypadku Żuław, planujemy przygotowanie i wydanie książki, która w przystępny sposób opowie o współczesnym krajobrazie kulturowym Warmii i wsi warmińskiej. Wśród tematów pojawią się: stan zachowania i udokumentowania układów przestrzennych wybranych miejscowości i obiektów architektonicznych, aktualne problemy i wyzwania związane z udokumentowaniem, remontowaniem, konserwacją, zachowaniem tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń w odpowiednim stanie, tradycyjna zieleń wsi warmińskiej, “zielone” otoczenie domów, kościołów, cmentarzy, kapliczek, czy zachowanie cennych przydrożnych alei drzew. Powstaną scenariusze lekcji dla trzech typów szkół (podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz ulotka – praktyczny przewodnik na temat tego, jak na Warmii dobierać rośliny (drzewa, krzewy, kwiaty, zioła, byliny) i jak urządzać tereny zielone, aby nie zniekształcać unikatowego krajobrazu kulturowego regionu.

Na Warmii zachowało się wiele dzieł sztuki z minionych epok, przede wszystkim sztuki sakralnej. Sam pejzaż warmiński aż prosi o to, by go kontemplować i uwieczniać, ale – przede wszystkim – aby go doceniać, troszczyć się o niego i chronić. Pragnąc zwrócić na to uwagę, zorganizujemy plener artystyczny i warsztat tradycyjnej rzeźby ludowej oraz wystawę, która je podsumuje, połączoną z otwartym spotkaniem o dziedzictwie kulturowym Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kultury ludowej – materialnego i niematerialnego.

Plener i warsztat odbędą się w Godkach (gm. Jonkowo, m.in. niedaleko Węgajt) w terminach: 23-29 sierpnia 2016 r. (plener) i 25 września 2016 r. (warsztat). Wystawa, na którą już dziś Państwa zapraszamy, odbędzie się natomiast 18 października 2016 r., o godz. 17, w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Program 2-letnich działań obejmuje realizację cyklu filmów dokumentalnych, także w wersji z napisami dla osób niesłyszących oraz przeprowadzenie szeregu spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjaliści, znawcy i pasjonaci Warmii przybliżą historię i bogactwo dziedzictwa kulturowego tej ziemi i jej współczesnych mieszkańców, zaproszą do dyskusji o tym co zrobić, aby je ochronić, a także podpowiedzą jak remontować obiekty historyczne. Będziemy uważnie słuchali tego, co mówią Warmiacy, uczestnicy wszelkich działań, eksperci, pasjonaci, społecznicy czy np. samorządowcy. Okazją, by to wszystko zebrać i podsumować, a także zastanowić się, jakie działania są potrzebne w przyszłości, by zachować wyjątkową przestrzeń kulturową Warmii, jak również bardziej efektywnie chronić materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe tego terenu i jego mieszkańców, będzie spotkanie w Elblągu. Odbędzie się ono w „Światowidzie” 18 listopada 2017 roku, o godz. 11. Propozycje konkretnych działań zostaną spisane, przekazane opinii publicznej i władzom. Zapraszamy Państwa serdecznie także na to wydarzenie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli p. Agnieszka Jarzębska, redaktor naczelna Portalu Kulturalnego Warmii i Mazur eŚwiatowid.pl , tel. 55 611 20 84, 793 354 934, mail: agnieszka.jarzebska@swiatowid.elblag.pl

Partnerami projektu są: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, wraz z delegaturą w Elblągu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Olsztynku oraz Stowarzyszenie JANTAR z Elbląga.

Regulamin pleneru i karta zgłoszeniowa