Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

RYSZARD WINIARSKI | Spectra Art Space Masters

Opublikowano 20 września 2016

RYSZARD WINIARSKI | Spectra Art Space Masters

24 września 2016 – 29 stycznia 2017

Najnowsza wystawa z cyklu MASTERS w Spectra Art Space została skonstruowana wokół wizjonerskiej koncepcji Ryszarda Winiarskiego, sformułowanej i realizowanej przez niego w latach 70-tych, jako tzw. „Salony Gier”. W kontekście wcześniejszych i konsekwentnych poszukiwań artysty w obrębie sztuki systemu i przypadku, „Gry” pojawiły się po raz pierwszy w 1972, jako wyraz niezbędnej syntezy zasad. Winiarski wskazywał, że pomysł wypływał z potrzeby przełamania nieporozumień i ukazania procesu powstawania jego obrazów: „Podejmowałem walkę z niezamierzonym przez mnie sposobem odbierania prac. Na kliku wystawach obok obrazów prezentowałem plansze i z uporem maniaka spisywałem reguły gry wyjaśniające program. Ich celem było uświadamianie, że za obrazami kryje się coś innego, co nie pozwala na odbiór emocjonalny. Zrozumiałem, że musze dokonać istotnego zwrotu, że nadmierne komplikowanie programu nie prowadzi do zdobywania kolejnych obszarów sztuki ”. W „Salonie Gier” widz nie musiał już odgadywać ze struktury obrazów reguł, których były rezultatem. Winiarski zaproponował publiczności aktywne uczestnictwo w procesie. Dał możliwość budowania porównywalnych z artystą obiektów wizualnych. Znane dotychczas malarsko zagospodarowane pola obrazów, zostały zastąpione pustymi planszami, miejscami rozgrywki.

Wystawa z cyklu Ryszard Winiarski | Spectra Art Space Masters przywołuje historyczne wydarzenie z Kunstcenrum Badhius w Gorinchem (1976), które najpełniej zaprezentowało artystyczne novum. Na wystawie pokazano siedem, zaprojektowanych przez artystę gier, konstruowanych w oparciu o klasyczny kanon gier planszowych, zarówno strategicznych jak
i losowych. Po czterdziestu latach od prezentacji w Holandii, pełen komplet historycznych plansz, dołączył do kolekcji Anny i Jerzego Staraków, tworząc główną oś wystawy w Spectra Art Space. Najważniejszą rolę na wystawie w Warszawie w 2016 roku, tak jak i w Gorinchem w 1976, mają do odegrania odbiorcy, którzy obok uczestnictwa w procesie budowania obiektów sztuki, będą mogli czerpać przyjemność z samej zabawy.

Wystawę uzupełniają prace Ryszarda Winiarskiego pochodzące z kolekcji Anny i Jerzego Staraków, ukazujące imponujące spektrum wizualnych efektów poszukiwań artysty. Od  „Prób wizualnej prezentacji rozkładów statycznych”, poprzez klasyczne „Obszary”, po zróżnicowane formalnie prace reliefowe i przestrzenne.

Wystawa Ryszard Winiarski | Spectra Art Space MASTERS jest otwarta dla publiczności w budynku Spectra, przy ul. Bobrowieckiej 6 w Warszawie, od 24 września 2016 do 29 stycznia 2017 roku, w każdą sobotę i niedzielę w godz. 11.00 – 18.00 oraz od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 18.00.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 11.00 zapraszamy również na kuratorskie oprowadzanie po wystawie oraz kolekcji Państwa Anny i Jerzego Staraków.