Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Nadanie stopni naukowych

Opublikowano 26 października 2016

 

25 października 2016 roku uroczyście wręczono dyplomy potwierdzające nadanie stopni naukowych.

Otrzymali je doktorzy:

z Wydziału Grafiki

doktor Beata Kołakowska

promotor – prof. dr hab. Zofia Glazer-Rudzińska

z Wydziału Rzeźby

doktor Łukasz Kosela

promotor – prof. Grzegorz Kowalski

z Wydziału Sztuki Mediów

doktor Anna Panek

promotor – prof. Leon Tarasewicz

Doktor Tomasz Myjak otrzymał stopień naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI,
na podstawie uchwały Rady Wydziału Malarstwa.

Doktor Antoni Biberstain-Starowieyski otrzymał stopień naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI na podstawie uchwały Rady Wydziału Malarstwa.

fot. Katarzyna Błesznowska-Korniłowicz