Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Mariusz Woszczyński w Białymstoku

Opublikowano 7 listopada 2016

Mariusz Woszczyński

W Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku (Miejskiej Instytucji Kultury) od 4 listopada do 11 grudnia 2016 odbywa się wystawa “Wizerunki pejzażu” autorstwa Mariusza Woszczyńskiego. Prezentowane są obrazy i rysunki z serii pejzaży z Kresów.

Autor pisze:

Konkretne miejsca i motywy zapisane emocjonalnie. Zielony Krzemieniec z ruiną zamku na Górze Królowej Bony. Bastiony bramne w Okopach Świętej Trójcy. Szeroki jar w widłach rzeki Seret i pola w Bilczu Złotem. Widoki na wieże kościołów Starego Miasta i dzielnicę Zarzecze w Wilnie. Bagienny Łuck z pojezuickim kościołem projektu Pawła Giżyckiego i Giacomo Briano. Kościół parafialny z sercem Radziwiłła Sierotki i małym rynkiem w litewskim Zdzięciole. Kamieniec Podolski z twierdzą starożytną, basztami, meandrami rzeki Smotrycz, architekturą wrzuconą w krajobraz, jakby bardziej przypominający hiszpański. Podolskie pola, jary, rozlewiska rzek. Głębokie lasy przedgórza masywu Karpat. Barokowe kościoły Grodna z mostem Piłsudskiego przez Niemen. Okolice pokuckie Brzeżan, Buczacza, Jazłowca, w końcu galicyjskiego Stanisławowa, Czortkowa, Kołomyi, Czerniowiec. Królewszczyzny Drohobycza, Starej Soli. Pejzaże Chyrowa, Równego, Winnicy, Pińska. Wzgórze zamkowe i kopiec Adama Mickiewicza w Nowogródku z kościołem farnym. Odmiany otwartego, lekko pofalowanego horyzontu, długich pasów ziemi, dróg, drzew, uskoków skał, dolin rzek i przerzuconych przez nie starych mostów, jak akwedukty.