Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wystawa Pracowni Grafiki Artystycznej /PRACOWNIA NR 6/

Opublikowano 18 listopada 2016

 

Wystawa Pracowni Grafiki Artystycznej /PRACOWNIA NR 6/ z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, prowadzone przez prof. Andrzeja Węcławskiego, dr Mateusza Dąbrowskiego, dr Kamila Zaleskiego, w ASP w Katowicach.                                                       

Program wydarzenia:    

-„Kolekcja Pracowni nr 6”, Galeria Wertykalna, ASP w Katowicach ul. Raciborska 50  /II piętro/

-Andrzej Węcławski „Iluminacje znaków/Przemiany”, Galeria Wertykalna, ASP  w Katowicach ul. Raciborska 50  /III piętro/                                                                  

-„Pamięć jako wyzwanie”, ASP w Katowicach ul. Koszarowa 19

Wernisaż: 22.11.2016,  godz. 15.00                                                                                    

Uczestnicy wystawy:

„Pamięć jako wyzwanie”– projekt realizowany przez studentów przez  studentów Pracowni nr 6  prof. Andrzeja Węcławskiego z ASP w Warszawie i studentów Pracowni prof. Adama Romaniuka z ASP w Katowicach:                                      

Natalia Bimer, Jacek Walesiak, Zuzanna Kołodziej, Urszula Zabłocka, Karolina Lubaszko, Magdalena Zawadzka, Aleksandra Pikula, Karolina Pustelnik, Karolina Król, Witold Dąbrowski, Adam Kozicki, Magdalena Nowakowska-Troniewska, Adrien De Hemptinne, Patryk Antczak, Maja Dudek, Aleksandra Szlęk, Mateusz Kokot, Monika Sojka, Klaudia Goczok, Dominik Urbański 

„Kolekcja Pracowni nr 6”: Mariusz Lipski, Dorota Ziółkowska, Zuzanna Grochowska, Kamila Gawryło, Eliza Gos, Paulina Preneta, Urszula Zabłocka, 

Antoni Domański, Magdalena Zawadzka, Agnieszka Wasilewska, Monika Smolińska, Aleksandr Prowaliński, Marta Koguc, Laura Santini, Krzysztof Bagiński, 

Dominik Robak, Karolina Mikołajczuk, Ziemowit Lubczyński, Elżbieta Piechocka, Adam Kozicki, Martyna Majczyna, Aleksandra Kosarevska, Zuzanna Sitarska, 

Joanna Saloni, Krzysztof Mierzejewski, Joanna Gębal, Maciej Januszewski, Michał Kochański, Małgorzata Librant, Olga Jakubowska, Paweł Grabowski, 

Aleksandra Wiechowska, Zuzanna Jankowska

Wystawa czynna od 22.11.2016  do 21.12.2016.

Pracownia nr 6  na Wydziale Grafiki została założona przez prof. Andrzeja Węcławskiego w 2007 roku. Jako jedna z pierwszych oferująca studentom nowego typu program nauczania grafiki opartej o nowe media i tradycyjny warsztat graficzny.  

Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technikach graficznych stanowi silny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym.

Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu o nowe media zmienia się miejsce, rola, sposób tworzenia i oddziaływania grafiki warsztatowej: jak zmienia się definicja grafiki, problem i zastosowanie niematerialnej matrycy, proces zapisu cyfrowego jako źródła kreacji, nowe miejsca prezentacji. Stawiane przed studentami problemy wymagają twórczej interpretacji, kreatywności i wiedzy teoretycznej oraz rozwijania umiejętności autoprezentacji. W ramach programu organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, pokazy filmowe i multimedialne z zakresu kultury współczesnej.

Pracownia posiada odpowiednie zaplecze warsztatowe / elektroniczne i tradycyjne,  dobrze przygotowaną przestrzeń ekspozycyjną, bogatą bibliotekę. W ramach posiadanej przestrzeni prowadzona jest Galeria Pracowni nr 6. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów. Pracownia posiada stronę internetową /pracownia6.com/ , profil na Facebooku /Galeria Pracowni nr 6/ oraz wydaje okolicznościowe wydawnictwa.