Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Na Wydziale Architektury Wnętrz rozpoczyna się rekrutacja na niestacjonarne studia II st.

Opublikowano 11 stycznia 2017

W dniu 16.01.2017 r. rozpoczyna się rekrutacja na Niestacjonarne Studia drugiego stopnia (d. magisterskie), kierunek Architektura Wnętrz, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnych, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).
Terminarz rekrutacji znajduje się:
Terminarz
a dalsze informacje:
Więcej Informacji