Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Zbigniew Taranienko, “Wizja natury. Dialogi z Tadeuszem Dominikem”

Opublikowano 13 stycznia 2017

Dialogi z artystami – forma, którą Zbigniew Taranienko uprawia od wielu lat – służą zgłębianiu tajników ich twórczości i szerszej refleksji nad formą i materią sztuki. W dialogach z Tadeuszem Dominikiem rozmówcy dociekali sedna specyficznego malarstwa natury uprawianego przez artystę, którym nawiązywał do osiągnięć malarstwa abstrakcyjnego, wykorzystując także swą niezwykłą umiejętność harmonizowania barwy. Tytułowy wątek dialogów dotyczy przestrzennej wizji natury, która jest następnie opracowywana jako obraz. W wizji, w odróżnieniu od szkicu zawierającego transpozycję zauważonej formy, obecny jest także kolor. Malowanie Tadausza Dominika opierało się głównie na kolorze, było oddaniem wizji jakiegoś zespołu barw; czasem kontur i rysunek są w obrazie prawie nieobecne. Są w nim jednak formy natury, przypominające organiczne kształty. Niemniej istnieją także prawa obrazu. Kompozycja ma się zgadzać w samym obrazie, a nie z wizją. Od początku nie ma więc zgodności z naturą – tak jak w abstrakcji i w malarstwie, które odchodzi od fotograficznego realizmu.

Zbigniew Taranienko, Wizja natury. Dialogi z Tadeuszem Dominikem, projekt graficzny Lech Majewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydawnictwo BOSZ, Warszawa–Olszanica 2016, s. 272, ilustr., 28 cm