Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Pierwsze miejsce Joanny Kiliszek – Tate Modern

Opublikowano 25 stycznia 2017

Joanna Kiliszek została wyróżniona pierwszą nagrodą w styczniowym konkursie na najlepszy konserwatorski plakat, przygotowany specjalnie na spotkanie w Tate Modern i wykłady – prezentacje dotychczasowych wyników z udziałem publiczności.

Nagroda została przyznana przez grafików Muzeum. Kreatorem i aktywnym uczestnikiem programu NACCA jest Międzykatedralna Pracownia „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.

 „Najważniejsza wymiana następuje pomiędzy tym, co nowe a tym, co jest prawie zapomniane” – głosi tytuł pracy brytyjskiego artysty, pisarza i performera Tima Etchellsa z 2015 roku, wykonanej specjalnie dla muzeum Tate Modern w Londynie. 

To właśnie  twierdzenie stało się motywem  tygodniowych warsztatów w Tate Modern (16 – 20.01.2017) prowadzonych  dla 15 doktorantów z 9 krajów i 6 wiodących w tym zakresie uczelni w Europie, w ramach europejskiego projektu  NACCA (2016-2019)*.  Wyniki badań nowych zagadnień i interdyscyplinarnych aspektów w konserwacji sztuki współczesnej  są prezentowane dzięki wsparciu europejskiego programu innowacyjnego kształcenia imienia Marie Curie-Skłodowskiej dotyczącego wszystkich aspektów nauki. Przy tej okazji warto podkreślić, że symbolicznie  patronuje  innowacjom w  kształceniu nasza rodaczka jak również, że nareszcie znalazły wśród priorytetów humanistyka oraz nauka o sztuce prowadzona w ramach konserwacji dziedzictwa kultury . Dzieje się to w ramach programu unijnego Horyzont 2020.

Praca doktorska Joanny Kiliszek zatytułowana będzie „O wartościach i wartościowaniu we współczesnej sztuce wizualnej. Rola refleksyjnej praktyki”(Values and valuation of modern and contemporary Visual art. The role of reflective practice) i jest przygotowywana z inicjatywy i pod opieką prof. dr hab. Iwony Szmelter. Dysertację związano w części dotyczącej praktyki z unikalną kolekcją Muzeum Sztuki  w Łodzi, co miłośnicy sztuki z pewnością dostrzegą  na przykładzie nagrodzonego posteru.

Iwona Szmelter, Marzena Ciechańska, Joanna Kiliszek

*NACCA – New Approaches in Conservation of Contemporary Art – Nowe Podejście do Zagadnień Konserwacji Sztuki Współczesnej, patrz : NACCA