Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Pinsel/Myjak – spotkanie we Lwowie

Opublikowano 21 marca 2017

Pinsel/Myjak – spotkanie

Wystawa 17.03 – 14.05

 

Muzeum Rzeźby Sakralnej Jana Jerzego Pinsla
(Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. B. G. Woźnickiego)

 

Wystawa prezentuje szesnaście rzeźb Adama Myjaka, realizowanych na przestrzeni pięćdziesięciu lat pracy twórczej, w konfrontacji z dziełami Jana Jerzego Pinsla, przedstawiającymi postacie testamentowe i alegoryczne (m. in. Św. Elżbieta Św. Joachim), stanowiącymi część ekspozycji stałej dawnego kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, w którym mieści się obecnie Muzeum Rzeźby Sakralnej Jana Jerzego Pinsla.

 

Projekt, będący prezentacją wspaniałej rokokowej rzeźby lwowskiej Jana Jerzego Pinsla w zestawieniu z nowoczesnymi rzeźbami Adama Myjaka, sięga do tradycji łączących Polskę i Ukrainę. Jest niezwykle interesującym wydarzeniem kulturalnym i stanowi okazję do zacieśnienia współpracy artystycznej pomiędzy obu krajami.

 

Dzieła obu artystów łączy dramatyzm przedstawień i podobna ekspresja egzystencjalnego cierpienia. Dodatkowo ich konfrontacja w wyjątkowej przestrzeni sakralnej skłania do nowych interpretacji i skojarzeń.

 

Wystawę uzupełnia obszerny katalog przygotowany w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej oraz ukraińskiej), projektu prof. Lecha Majewskiego. Autorami tekstów są: Magdalena Sołtys, Wiktoria Malicka, Taras Voznyak.

Wystawa zorganizowana jest przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Piotra Glińskiego, przy współpracy z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie oraz Instytutem Adama Mickiewicza/culture.pl.