Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Absolwenci ASP w programie “Młoda Polska”

Opublikowano 23 marca 2017

Wśród 89 laureatów XIV edycji Programu Stypendialnego MKiDN „Młoda Polska” znalazło się troje absolwentów ASP: Diana Grabowska, Mateusz Machalski, Piotr Pietrzak i Jaśmina Wójcik Wróblewska. 

W ramach XIV Programu Stypendialnego Młoda Polska, przeznaczonego dla młodych artystów (do 35 roku życia), wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach (film, fotografia, muzyka, sztuki wizualne, literatura, taniec, teatr), złożonych zostało 548 wniosków o stypendium na 2017 rok. Przyznano 89 stypendiów.

Łączna wartość przyznanych stypendiów wyniosła ponad 3 750.000,00 zł. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Przyznane środki mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Stypendia zostały przyznane w następujących kategoriach: film – 3 stypendia, fotografia – 3, literatura – 3, muzyka – 53, taniec – 3, teatr – 8, sztuki wizualne – 16.

Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego