Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Doktorzy odebrali dyplomy

Opublikowano 28 marca 2017

Podczas uroczystego spotkania w Sali Senatu dyplomy z rąk Rektora prof. Adama Myjaka i prorektora prof. Wiktora Jędrzejca odebrali

DOKTORZY:

z Wydziału Malarstwa:

Małgorzata Jankowska – Völcker

Promotor – dr hab. Tomasz Milanowski

Paulina Elżbieta Hortyńska

Promotor – prof. Ryszard Sekuła

 

z Wydziału Grafiki:

Magdalena Boffito

Promotor – prof. Błażej Ostoja Lniski

Agnieszka Skopińska

Promotor – prof. Maciej Buszewicz

Roch Forowicz

Promotor – prof. Stanisław Wieczorek

Katarzyna Kryńska

Promotor – prof. Krzysztof Trusz

Martyna Anna Štĕpán-Dworakowska

Promotor – dr hab. Dorota Kołodyńska

Marek Knap

Promotor – prof. Lech Majewski

Dominika Sylwia Korzeniowska

Promotor – prof. Maciej Buszewicz

Magdalena Małczyńska-Umeda

Promotor – prof. Piotr Garlicki

Vahram Mkhitaryan

Promotor – prof. Stanisław Wieczorek

Anna Piesiewicz

Promotor – prof. Lech Majewski

Aleksandra Siekierko

Promotor – dr hab. Piotr Welk

Arkadiusz Wiedeński

Promotor – prof. Mieczysław Wasilewski

 

DOKTORZY HABILITOWANI:

z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

dr hab. Weronika Liszewska

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia otrzymała Kornelia Dzikowska z Wydziału Rzeźby.

List gratulacyjny Wandy Zwinogrodzkiej – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrała dr hab. Anna Dorota Potocka. z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.