Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs na plakat ,,Niepodległość 1918-2018”

Opublikowano 30 marca 2017

Weź udział w konkursie na plakat prezentujący temat „Niepodległość 1918-2018”. Konkurs skierowany jest do studentów i młodych absolwentów wyższych szkół artystycznych (do 35 roku życia).

Organizator: Biuro Edukacji Narodowej IPN
Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Celem konkursu jest uzyskanie zbioru oryginalnych dzieł sztuki projektowej, które w nowoczesnej formie graficznej odniosą się do wydarzeń historycznych – przeniosą w sferę znaku plastycznego idee niepodległości, polskości i wolności. Prace wykorzystane zostaną przez Instytut Pamięci Narodowej podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

Dla uczestników przygotowano cykl specjalnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli IPN i projektantów graficznych. Zajęcia ułatwią poszukiwanie odpowiedników graficznych zagadnień, pojęć i wydarzeń historycznych. Warsztaty odbędą się w: Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie i Katowicach. Informacje o terminach i miejscach poszczególnych warsztatów podane zostaną na Facebooku STGU i Strefie Edukacyjnej IPN – facebook.com/edu.ipn.

Zadany temat traktowany jest w sposób otwarty – mile widziane są prace nawiązujące do stylistyki historycznej, wykorzystujące dokumenty, fotografie, dzieła sztuki, ale też te całkowicie autonomiczne formalnie. 

Zgłoszenie pracy do Konkursu następuje poprzez przesłanie jej na adres mailowy: konkurs.ipn@stgu.pl do 15 maja 2017. Nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko autora.

Projekty oceni jury w składzie:

  • Krzysztof Iwański
  • dr hab. Lech Majewski
  • Dr hab. Dawid Korzekwa, prof. ASP
  • Dr Jarosław Szarek – Prezes IPN
  • Włodzimierz Suleja

Jury przyzna 1 nagrodę główną i 11 wyróżnień.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 19 maja 2017 r.

Nagrody:

I nagroda: 8000 zł brutto

Wyróżnienia: po 1000 zł brutto

Nagrodzone projekty zostaną opublikowane w kalendarzu Instytutu Pamięci Narodowej na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.