Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs na rezydencję artystyczną w Bretanii

Opublikowano 4 kwietnia 2017

Stowarzyszenie Petites Cités de Caractère w Bretanii (Francja), zrzeszające 24 gminy odznaczające się bogatym dziedzictwem architektonicznym i krajobrazowym, zaprasza sześciu artystów grafików polskich na 6-tygodniowy pobyt w lecie 2017 roku, celem stworzenia dzieł obejmujących tematykę dziedzictwa miasteczek bretońskich, w oparciu m.in. o sztukę plakatu.

Stowarzyszenie Petites Cités de Caractère w Bretanii (Francja), utworzone w 1975 roku, zrzesza 24 gminy ulokowane w przestrzeni wiejskiej, z których prawie wszystkie prezentują charakter historyczny i posiadają dziedzictwo urbanistyczne najwyższej klasy, związane z ich historią oraz znaczącą aktywnością na przestrzeni wieków. Dawne miasta feudalne, kupieckie, fortyfikowane, nadmorskie i ulokowane w ujściach rzek, należące do stowarzyszenia Petites Cités de Caractère, są jednymi z najbardziej pociągających w obrębie Półwyspu Bretońskiego (północnozachodnia Francja). Cechujące się dobrze zachowanymi zabytkami architektury, oferują one piękno i autentyczność zabytkowych zespołów miejskich o charakterze historycznym i artystycznym.

Z okazji projektu l’Art dans les Cités, stowarzyszenie Petites Cités de Caractère otwiera podwoje dla współczesnych artystów z zagranicy. Co dwa-trzy lata z jego inicjatywy zapraszana jest grupa artystów malarzy zagranicznych tej samej narodowości, co pozwala na realizację dzieł inspirowanych miejscowościami z sieci stowarzyszenia. Dzięki organizowanym na potrzeby projektu wystawom mobilnym, stworzone dzieła są prezentowane przez dwa kolejne lata w Bretanii, a później, zależnie od planu, w Domu Bretanii w Paryżu oraz w krajach ojczystych artystów, co pozwala stowarzyszeniu Petites Cités de Caractère krzewić dialog artystyczny i kulturowy. W dialog ten wpisuje się również realizacja publikacji w typie zapisków z podróży lub katalogu wystawowego gromadząca twórczość, szkice, projekty i impresje artystów z ziemi bretońskiej. Poprzez tę inicjatywę Bretania staje się ponownie celem przyjazdów i inspiracją dla artystów z całego świata, tak jak miało to miejsce przez długi czas w przeszłości, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku.

Szczegółowe informacje o konkursie – plik do pobrania

Zgłoszenia zawierające: przebieg studiów, referencje, CV i teczkę artysty należy przesłać drogą mailową na wskazany adres:

Association Petites Cités de Caractère de Bretagne

1 rue Raoul Ponchon

CS 46938

35069 RENNES Cedex

Bretagne – France

f-letherisien@tourismebretagne.com

Florence LE THERISIEN, Directrice

Przyjmowanie zgłoszeń do: 5 kwietnia 2017

Kontakt z zaproszonymi kandydatami: najpóźniej do 30 kwietnia 2017.