Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

CaRE! Conservation and REstoration Conference 2017

Opublikowano 9 maja 2017

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Redakcja Czasopisma „ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art” oraz Koło Naukowe Studentów WKiRDS zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “CaRE! Conservation and REstoration Conference 2017”, która odbędzie się w dniach 11–12 maja 2017 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wydarzenie promuje pierwszy numer czasopisma “ICAR” i odbędzie się w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konferencja będzie składać się z dwóch części – wystąpień autorów artykułów opublikowanych w pierwszym numerze czasopisma “ICAR” połączonych z panelem dyskusyjnym dotyczącym publikowania w czasopismach naukowych oraz wystąpień studentów i pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie pod wspólnych hasłem “Honouring the Past, Entering the Future”. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prezentująca aktualne projekty badawcze i konserwatorskie, realizowane przez pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Miejsce: Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, programu konferencji oraz rejestracji dostępne są na:

strona internetowa konferencji
strona na Facebooku czasopisma “ICAR”
strona wydarzenia na Facebooku

care.conference@icarthejournal.org – pytania ogólne
care.registration@icarthejournal.org – pytania dotyczące rejestracji

Serdecznie zapraszamy do udziału!