Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Antoni Malinowski “Światłoczułość”

Opublikowano 10 maja 2017

Wykład. 11 maja 2017 r. (czwartek), godz. 14.00-16.00
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Grafiki
Sala Kinowa

Artysta Antoni Malinowski pracując z pigmentem, ruchem, czasem i światłem, bada dynamikę relacji istniejącej pomiędzy przestrzenią obrazu i przestrzenią architektoniczną.

Tematem wykładu będzie twórczość Antoniego Malinowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień światła i mikrostruktur malarskich pigmentów.

  • Charakterystyka światła danego miejsca – możliwości i problemy zapisu tego światła.
  • Wpływ mikrostrukturur pigmentów na postrzegany kolor – manipulacja fal świetlnych.
  • Relacje koloru i przestrzeni – kolor i percepcja wzrokowo-ruchowa.

Światłoczuła instalacja, którą Malinowski tworzy na przestrzeni wielu lat, w różnych miastach, czasem w dość zaskakujących miejscach, stanowi coś więcej niż tylko sumę nakładających się zjawisk zaistniałego spektaklu. Czas jest wymiarem, który dokonuje scalenia, połączenia rozproszonych fragmentów rzeczywistego, jak i ich wielokrotnych odbić – dopiero tworzy jedność. Poprzez wzajemne relacje światła, przestrzeni i czasu wytwarza się ulotna, intymna atmosfera. Uaktywnienie wieloskładnikowej materii pigmentów umożliwia wizualizację zjawiska, która wedle słów artysty „jest zbliżeniem ze światłem miejsca, z sednem jego, Genius Loci”.

Anna-Maria Leśniewska 

Więcej