Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Trwa rejestracja Kandydatów na studia

Opublikowano 11 maja 2017

 

W dniach 8-19.05.2017 r. Kandydaci na studia mogą rejestrować się elektronicznie na wybrane przez siebie kierunki.

 

Rejestracja online – kliknij 

 

Od 8 maja 2017 roku możliwa jest rejestracja Kandydatów na studia stacjonarne na Wydziałach:

Wy­dział Ma­lar­stwa

Wy­dział Rzeź­by

Wy­dział Gra­fi­ki

Wy­dział Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki

Wy­dział Ar­chi­tek­tu­ry Wnętrz

Wy­dział Wzor­nic­twa

Wy­dział Sz­tu­ki Me­diów

Wy­dział Sce­no­gra­fii

 

Nabór na inne kierunki ruszy zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym.