Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Jan Tarasin – METAMALARSTWO

Opublikowano 6 czerwca 2017

Jan Tarasin – METAMALARSTWO; projekt badań, ochrony, konserwacji i restauracji pod redakcją Iwony Szmelter

proj. graficzny Maciej Buszewicz

Wyniki wielodyscyplinarnego projektu konserwatorskiego „TARASIN”[i] mogą wnieść nowe spojrzenie na sztukę artysty. W efekcie trzyletnich blisko prac trzon odkrycia stanowią przestrzenne dzieła, które w połączeniu z innymi elementami twórczości artysty dają impuls do nowego oglądu twórczości Jana Tarasina jako METAMALARSTWA, co będzie wyjaśnione przez analizę artystycznych poszukiwań artysty.

Przedstawiamy w poniższym opracowaniu wyniki badania zrazu nieznanych technologii, poparte analizą kontekstu ich powstania, idei i intencji artysty. W przestrzenności, jak zaznaczono, odgrywają swoje role struktura, przestrzeń, kompozycja, kolor, które są eksperymentalnym odejściem od dwuwymiarowości obrazów. Intrygują kontrastami faktur i wysokich nawarstwień, rytmem, muzykalnymi skojarzeniami, grą form o metafizycznym wymiarze. W tym malarstwie Tarasina znajduje być może potwierdzenie przekonanie, że artysta z racji pozycji twórcy ma nad pamięcią i perspektywą czasową pewną władzę, stwarza układy, prowokuje interpretacje, pozwala odkrywać swą twórczość na nowo (z tekstu Iwony Szmelter, Metamalarstwo Jana Tarasina).

Autorki rozdziałów monografii: Iwona Szmelter, Maja Klimza-Pęksyk, Monika Jadzińska, Agata Myjak

[i] Projekt „TARASIN” prowadzony jest przez prof. dr hab. Iwonę Szmelter, przy współpracy dr hab. Joanny Czernichowskiej, dr Moniki Jadzińskiej, asystentów – Łukasza Wójtowicza i Anny Kowalik wraz z licznym zespołem studentów w ramach dwóch jednostek Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (Międzykatedralna Pracownia „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej oraz Pracownia Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych).