Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz – rekrutacja na studia niestacjonarne

Opublikowano 26 czerwca 2017


Studia niestacjonarne (płatne) pierwszego stopnia trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:30), malarstwo – w soboty.

Studia licencjackie przygotowują do zawodu architekta wnętrz na poziomie podstawowym. Umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. Dają niezbędną, elementarną bazę wykształcenia fachowego uwzględniając równocześnie twórcze i etyczne aspekty pracy projektanta.


Studia  niestacjonarne  (płatne)  drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra sztuki.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:30), malarstwo – w soboty.

Absolwent magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. Potrafi rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki temu, że posiada wysokie kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne jest przygotowany do pracy projektowej w pełnym zakresie dyscypliny architektura wnętrz.


Więcej informacji rekrutacyjnych znajdą Państwo na stronie www.rekrutacja.asp.waw.pl