Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Józef Gałązka z Nagrodą Główną konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Opublikowano 28 czerwca 2017

Aż dwie pierwsze nagrody i czworo laureatów — taki werdykt ogłosiło jury 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii, którego finał odbył się wczoraj wieczorem w Muzeum nad Wisłą — filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wysoki poziom prac konkursowych i nowa przestrzeń pawilonu nad Wisłą przyciągnęły tłumy zwiedzających, artystów, a także profesjonalnych krytyków. Wystawa prezentowana do 9 lipca pozwala zrozumieć sposób widzenia współczesności przez artystów młodego pokolenia, ale pokazuje także kierunek, w jakim zmienia się młoda sztuka w Polsce.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu Artystyczna Podróż Hestii zostali: Katarzyna Szymkiewicz (ASP w Krakowie), Józef Gałązka (ASP w Warszawie), Horacy Muszyński (Akademia Sztuki w Szczecinie) oraz Agnieszka Mastalerz (ASP w Warszawie). Jury ogłosiło swój werdykt wieczorem 27 czerwca 2017 roku w Muzeum nad Wisłą, gdzie od początku wakacyjnego sezonu (do 9 lipca) można zobaczyć wszystkie propozycje twórcze finalistów. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą artystyczną drogę młodych laureatów, dla których wykorzystanie możliwości, jakie niosą miesięczne rezydencje w istotnych i prestiżowych dla świata sztuki miastach: Nowym Jorku oraz Walencji, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze.


Foto. – Piotr Litwic.


— Rozwój wymaga nieustannej zmiany perspektywy i to nie tylko w sztuce. W stulecie Awangardy w Polsce warto pamiętać o tych zmianach, które — nierzadko radykalne —sprawiały, że nic już nie jest takie jak było. A o zmiany nie jest łatwo; trudno pokonać w sobie naturalną skłonność do utrzymywania status quo. I tutaj pomóc mogą artyści. To oni sięgają po nowe, to oni wyznaczają nowe reguły, które z latami uczymy się akceptować. Oni przenoszą nas w nowy świat; są dobrym katalizatorem zmian. Nie wiem, czy zmiany na lepsze, ale zmiany niewątpliwie potrzebnej, by na nowo definiować swoją rolę — podsumował tegoroczną edycję konkursu APH jego mecenas, Piotr M. Śliwicki, prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia.

W 16. edycji konkursu jury zdecydowało się przyznać ex aequo dwie Nagrody Główne, której laureatami zostali: Katarzyna Szymkiewicz, studentka Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, oraz studiujący na warszawskiej ASP, Józef Gałązka. Młodzi artyści odbędą miesięczną podróż artystyczną do światowej stolicy sztuki nowoczesnej — Nowego Jorku. W ramach nagrody otrzymali też możliwość wystawy porezydencyjnej w Warszawie. W uzasadnieniu tego wyboru, członkowie jury podali: — Rzadko kiedy jury naszego konkursu jest tak zgodne. Rzadko kiedy też wybór jest dla większości z nas takim zaskoczeniem. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem. W artystyczną podróż do Nowego Jorku chcielibyśmy zaprosić Katarzynę Szymkiewicz — artystkę, która używa bardzo niepopularnego, mało eksponowanego dziś medium. Jej dzieła nie mają początku ani końca, są procesem: jedno wynika z poprzedniego; zamiast pracować na prostokącie płótna, pozwala swoim obrazom rozrastać się w nieskończoność a nawet… wdrapywać się na kaloryfer. Do Nowego Jorku pojedzie również Józef Gałązka, który tworzy prace przemyślane i dopracowane formalnie. Używa wielu uznanych technik artystycznych, bo w 2017 roku za takie uznać możemy zarówno gipsowe popiersie, asamblaże, ready-made, czy społeczne akcje partycypacyjne. Z wielką starannością tworzy formę, ale jak twierdzi, miałby poczucie winy, gdyby jego prace były czysto estetyczne. Piękno w jego sztuce jest użyteczne, podkreśla, buduje relacje. Rodzinne, społeczne, nawet międzygatunkowe.

Laureatem Drugiej Nagrody został Horacy Muszyński, student szczecińskiej Akademii Sztuki. Wraz z możliwością wystawy porezydencyjnej w Warszawie artysta spędzi inspirujący miesiąc w Walencji. Przyznanie tej nagrody, jury uzasadniło słowami:
Nagrodę przyznajemy za zrealizowanie eksperymentalnej serii filmów zatytułowanej „Miasteczko Kletno”, będącej unikalnym podejściem do medium filmu, inteligentnym wyjściem poza instytucjonalny obieg sztuki oraz zaproponowaniem nowego języka złożonego ze starych, solidnych elementów: performansu, słuchowiska, pleneru artystycznego czy serialu telewizyjnego. Nagrodzona praca jest dziełem interdyscyplinarnym, które może być z powodzeniem prezentowane poza instytucjami sztuki, charakteryzuje ją błyskotliwy tekst, mroczny humor i popkulturowe odniesienia. 

Oprócz nagród związanych z wyjazdami rezydencyjnymi, przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem jest prezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia Piotr M. Śliwicki. Jej laureatką została Agnieszka Mastalerz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nagroda obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności Grupy ERGO Hestia. Co ciekawe, efekt takiej współpracy można zobaczyć w tym roku w Muzeum nad Wisłą: Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2016 pt. „Sieć”, którego premiera miała miejsc podczas gali finałowej, to bardzo ciekawe ujęcie rocznej działalności ubezpieczyciela, zrealizowane w stylistyce dataesthetics. Jego autorka, graficzka Hanna Dyrcz, laureatka Nagrody Specjalnej w 15. edycji konkursu APH, zebrała i przeanalizowała ogromne zbiory danych, aby wybrać te najciekawsze i najbardziej znaczące dla firmy, i przedstawić je w formie zaskakujących obrazów. Na wystawie można obejrzeć nie tylko sam raport, ale i dowiedzieć się więcej na temat projektu graficznego, który powstał w wyniku wielomiesięcznych twórczych poszukiwań, spotkań i rozmów przeprowadzonych z pracownikami ERGO Hestii.

Tegorocznemu przeglądowi najciekawszych propozycji twórczych finalistów konkursu APH towarzyszą także bezpłatne wydarzenia edukacyjne, w tym oprowadzania kuratorskie z autorskim komentarzem jurorów, a także warsztaty rodzinne. Odbędą się one w pierwszy lipcowy weekend (1-2 lipca br.). Stanowią niepowtarzalną okazję do zapoznania się z najnowszymi trendami i różnorodnością młodej polskiej sztuki.

— To propozycja dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, poznać i porozmawiać o tym, co interesuje młodych współczesnych twórców, jakie  tematy i problemy ich zajmują, z jakiej perspektywy patrzą na świat i co nam chcą przez to powiedzieć — mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii odpowiedzialnej za organizację konkursu. — Sprzyjają temu wszelkie okoliczności – inspirujące do własnych poszukiwań prace młodych artystów, nowa przestrzeń Muzeum nad Wisłą oraz pełna energii atmosfera nadwiślańskich bulwarów, które szczególnie latem przyciągają młodość, świeżość i entuzjazm, stając się witalnym centrum i bijącym sercem Warszawy – dodaje.


W sobotę (1 lipca) o godz. 13, publiczność może skorzystać z bezpłatnego oprowadzania po wystawie z Bogną Świątkowską. Dzień później, w niedzielę (2 lipca), również o godz. 13, wszyscy chętni mogą porozmawiać o finałowych pracach z Michałem Suchorą, który tego samego dnia o godz. 16 oprowadzi również po wystawie gości angielskojęzycznych. W ramach wystawy finałowej organizowane są również warsztaty edukacyjne dla dzieci, które zainspirują najmłodszych do innej perspektywy patrzenia na sztukę i których zwieńczeniem będzie wspólne stworzenie dużej przestrzennej pracy-instalacji z nietypowych materiałów. Warsztaty odbędą się 2 lipca o godz. 11, w budynku Muzeum nad Wisłą. Zapisy są możliwe przez formularz na stronie Muzeum.