Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa – “Grafika. Andrzej Węcławski-Krzysztof Tomalski”

Opublikowano 30 czerwca 2017

Wystawa „Grafika. Andrzej Węcławski-Krzysztof  Tomalski.”

Galeria SPODKI, Białystok.

Otwarcie –  30 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00.

Wystawę będzie można oglądać do 17 lipca.

Wspólna wystawa prac profesorów z warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych: prof. Andrzeja Węcławskiego prof. Krzysztofa Tomalskiego.

Prof. Andrzej Węcławski Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2002-2008 Dziekan Wydziału Grafiki, 2005-2016 Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej, prowadzi dyplomową pracownię graficzną /Pracownia nr 6 /. Uprawia grafikę, malarstwo i rysunek. W pracach graficznych łączy tradycyjny warsztat graficzny z elementami druku cyfrowego i unikatowymi metodami tworzenia odbitki graficznej. Kolejne serie prac zamyka w cykle graficzne m.in.    „Il y a de tout (YADTOUT)”, „Przemiany”, „Alfabet znaków”, „Iluminacje”. Zorganizował ok. 30 wystaw indywidualnych m.in. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Studio w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie. Uczestniczył w ok. 300 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Grand Prix   w konkursie o nagrodę Fundacji Güntera Grassa im. Daniela Chodowieckiego (2007), Prix de la Ville Sarcelles, na 13 Biennale Grafiki w Sarcelles, Francja (2007), „Pegaza”, nagrodę artystyczną ASP w Warszawie (2007), Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu (2009), uhonorowany medalem Gloria Artis (2011). Członek jury wielu konkursów krajowych i międzynarodowych m.in.: Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki w Łodzi, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Międzynarodowego Triennale Grafiki IMPRINT w Warszawie. Kurator wystaw grafiki polskiej, organizator sympozjów i konferencji poświeconych grafice.

Prof. Krzysztof Tomalski Urodzony w 1963 w Gorlicach. Wykształcenie średnie w PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Bezpośrednio po maturze w 1983 roku rozpoczął studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które ukończył w 1989 roku dyplomem z wyróżnieniem. Dyplom wykonany w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Stanisława Wejmana. Od 1989 roku związany jest bez przerwy z tą samą Pracownią w Katedrze Grafiki Warsztatowej ASP w Krakowie. W latach 2008 – 2016 dziekan Wydziału Grafiki. Od kilku lat podejmuje eksperymenty artystyczne we własnej technice alintaglio. Swoje prace wystawia przede wszystkim w galeriach promujących grafikę. Bierze udział we wszystkich ważniejszych przeglądach współczesnej grafiki artystycznej w Polsce i na świecie. Około 300 wystaw zbiorowych i 40 indywidualnych. Kilkadziesiąt nagród i wyróżnień o wymiarze międzynarodowym i lokalnym. Członek zarządu SMTG w Krakowie w latach 2009 -2012 a od 2016 roku członek zarządu IAPA (International Academic Printmaking Aliance w Pekinie).

 Kurator wystawy: Tomasz Kukawski