Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

“Procesy niszczące malowidła ścienne oraz metody ich blokowania”

Opublikowano 5 lipca 2017

 

Andrzej Mazur, Procesy niszczące malowidła ścienne oraz metody ich blokowania

proj. graficzny Paweł Osial

Malarstwo ścienne już na etapie powstawania jest integralną częścią budowli zarówno w sensie odbioru estetycznego, jak i struktury technologicznej. Wszelkie procesy zachodzące w budowli i jej otoczeniu mogą w konsekwencji mieć wpływ na stan zachowania i odbiór estetyczny dzieła. Działanie konserwatora powinno w miarę możliwości powstrzymywać destrukcję, utrwalać istniejącą substancję i ewentualnie przywracać polichromii jej walory artystyczne. Do tego nie wystarczy biegła znajomość technologii malarskiej, manualna umiejętność wykonania właściwych zabiegów konserwatorskich oraz zastosowanie odpowiednich materiałów. Niezbędna jest również wiedza o procesach zachodzących w strukturze malowidła, podłoża bezpośredniego, konstrukcyjnego i ich otoczeniu. Treścią publikacji, obok usystematyzowanego opisu metod stricte konserwatorskich i badawczych, jest przegląd praktykowanych działań z zakresu zabezpieczania i konserwacji budowli oraz ich bezpośredni i długofalowy wpływ na malowidła.

[podręcznik]