Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Koronacja Królewska w Gnieźnie (plener artystyczny)

Opublikowano 21 lipca 2017

Od 29 do 31 lipca 2017 r. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie organizujemy plener, podczas którego zaproszeni artyści i studenci warszawskiej ASP będą interpretować początki państwa polskiego. Gniezno podczas “Koronacji Królewskiej” stanie się inspiracją dla twórców, których prace oglądać będzie można w 2018 roku w trzech miastach – Gnieźnie, Warszawie  oraz Krakowie.

Planowany na trzy ostatnie dni lipca wyjazd plenerowy zbiega się w czasie z coroczną inscenizacją koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski, jaka odbywa się latem w Gnieźnie. Jak pisze Piotr Policht, jeden z kuratorów pleneru i wieńczącej go wystawy “Pozdrowienia ze stolicy”:

Złota era Piastów do dziś odbija się miastu czkawką, dominując nad mentalnym pejzażem. Najciemniej zatem pod latarnią – to o Gnieźnie myślimy na pierwszym miejscu, gdy cofamy się wyobraźnią do początków dzisiejszej Polski, a z drugiej strony wydaje się on być czymś bez mała egzotycznym, o czym posiada się jedynie odległe, oparte na podręcznikowych schematach wyobrażenie.

Uczestnicy pleneru przyjadą do miasta niemal na prawach turystów i stawiają na szybką konfrontację z fasadą miasta. Kuratorów interesuje zderzenie tej możliwej do zaobserwowania rzeczywistości w upudrowanej wersji z dociekliwością artystów. Zaproszeni twórcy charakteryzują się odmiennymi upodobaniami i rodzajem czujności, choć wszystkie one rymują się z Gnieznem. Drugą grupą będą studenci warszawskiej ASP, którzy będą mieli okazję pracować nad wystawą w inny niż dotychczas sposób, z dala od sztampowych plenerów i skonwencjonalizowanych festiwali sztuki w przestrzeni publicznej.

Jakie pytania zechcą postawić twórcy? To dopiero się okaże, choć same okoliczności prowokują do zadania wielu. Jak pisze Piotr Policht:

Dlaczego taką popularnością cieszy się jeden z symbolicznych momentów założycielskich państwa polskiego, podczas gdy zjazd gnieźnieński, do dziś przywoływany jako moment zasiania ziarna idei zjednoczonej Europy, spotyka się z jakby mniejszym zainteresowaniem? Czy dziś organizowana rekonstrukcja koronacji Chrobrego ma coś wspólnego z oficjalnymi obchodami szumnych rocznic w czasach Polski Ludowej, czasach centralnie sterowanej nie tylko gospodarki, ale i historycznej pamięci, a zarazem złotej erze plastyków miejskich, nadających  ważnym rocznicom oprawę wizualną?

Uczestnicy pleneru zobaczą także czym Gniezno żyje dziś. Planowany jest powrót do Gniezna w innym z punktu widzenia dynamiki miasta momencie. Następnie będą pracować z zespołem naszego Muzeum oraz zabytkami, które posiadamy w  zbiorach. Ostatnim elementem projektu będzie wystawa i publikacja przeznaczona do prezentacji w trzech miastach: Warszawie, Krakowie i oczywiście w Gnieźnie.

Organizatorzy: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Współorganizator: Koło Naukowe ruch
Kurator zewnętrzny: Piotr Policht
Kurator wewnętrzny: Magda Robaszkiewicz (MPPP w Gnieźnie)

Uczestnicy pleneru: Katarzyna Blajchert, Maksymilian Biel-Piotrowski, Bolesław Chromry, Arman Galstyan, Julia Golachowska, Hubert Gromny, Szymon Kaniewski, Mateusz Kowalczyk, Piotr Marzec, Karolina Mełnicka, Łukasz Radziszewski, Paweł Susid, Stach Szumski

Źródło: http://www.muzeumgniezno.pl

fot. Insygnia koronacyjne (replika) ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie