Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu

Opublikowano 7 sierpnia 2017

Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu (50 stypendiów).

Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiego krajobrazu kulturowego i nawiązaniu kontaktu z austriackimi artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu artystycznego.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:

  • sztuki piękne
  • fotografia artystyczna
  • sztuka wideo i mediów
  • kompozycja muzyczna
  • literatura
  • literatura dla dzieci i młodzieży
  • tłumaczenia literackie
  • animacja kultury

Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie. Czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.

O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego. Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.

Wiek: Stypendia przeznaczone są dla osób urodzonych po 31 grudnia 1977 roku.

Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.

Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach w języku angielskim. Można je także znaleźć na stronie www.austria.org.pl w zakładce Granty, w języku angielskim lub niemieckim.

Termin zgłoszeń przez platformę internetową to : 18 września 2017 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Charlotte Sucher w Urzędzie Kanclerskim:charlotte.sucher@bka.gv.at, tel. 0043 (0)1 53115 ‐ 206860.

Plik do pobrania – AiR_Call for Applications 2018_EN