Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Rekrutacja na studia niestacjonarne – Wydział Grafiki

Opublikowano 1 września 2017

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na Wydziale Grafiki, wszelkie informacje dostępne są na stronie Wydziału oraz na portalu rekrutacyjnym.

Zachęcamy również do zapoznania się z informatorem.