Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rekrutacja wrześniowa na Studia Niestacjonarne – Wydział Architektury Wnętrz

Opublikowano 7 września 2017

Studia niestacjonarne (płatne) pierwszego stopnia trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:30), malarstwo – w soboty. Studia pierwszego stopnia przygotowują do zawodu architekta wnętrz na poziomie podstawowym. Umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. Dają niezbędną, elementarną bazę wykształcenia fachowego uwzględniając równocześnie twórcze i etyczne aspekty pracy projektanta.

Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra sztuki. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:30), malarstwo – w soboty.
Absolwent magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. Potrafi rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki temu, że posiada wysokie kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne jest przygotowany do pracy projektowej w pełnym zakresie dyscypliny architektura wnętrz.

Szczegółowe informacje dostępne są również pod adresem – www.rekrutacja.asp.waw.pl