Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Przedłużony termin nadsyłania ofert do konkursu na polski eksponat do nowej Kwatery Głównej NATO

Opublikowano 20 września 2017
 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprasza absolwentów artystycznych szkół wyższych oraz wydziałów architektury szkół wyższych do udziału w ogólnopolskim konkursie na wybór wykonawcy projektu polskiego eksponatu do nowej Kwatery Głównej NATO w Brukseli.

PRZEDŁUŻONY TERMIN NADSYŁANIA OFERT DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Polski eksponat, nawiązujący do tradycji Solidarności, będzie umieszczony na trawniku przed wejściem do Kwatery Głównej NATO.  Oferty konkursowe powinny zawierać wizualizację projektu eksponatu oraz szacunkową wycenę wykonania eksponatu, a także formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu.

Nagrodą główną w konkursie jest podpisanie przez Zwycięzcę konkursu umowy o wartości 50 000 zł brutto na projekt wykonawczy eksponatu (wraz z wizualizacją) oraz szczegółowy kosztorys wykonania eksponatu, zgodnie z informacją zawartą w regulaminie konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Oferty konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu należy dostarczyć w terminie do dnia 10 października 2017 roku do godz. 16.00 na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs na projekt polskiego eksponatu do nowej Kwatery Głównej NATO”

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Regulamin konkursu (pdf)